Svineindustri

Dokumentarfilm om griseindustri

Den norske kvinde, Norun Haugen, satte sig for at undersøge hvilket liv grisen har haft, før den lander på middagsbordet. Det var ikke nemt for hende at komme ind i besætniger, så hun gik undercover i fem år.
Se dokumentarfilmen, “Den norske griseindustris hemmeligheder” på DR2

 

Ny bogudgivelse – Kjeld Hansen: Farvel til dansk landbrug

Læs artiklel om bogen her  (Bogen kan også bestilles på biblioteket.)

For mere info om natur, miljø og politik se:
Gylle.dk

Danmarks Naturfredningsforening

Redane – En lille film om dansk landbrug 

 

Greenpeace i aktion mod svinefabrik: Stop svineriet

Artikel fra 8.10.19 kan læses på JORDBRUG.DK

I filmen “Nabo til en svinefabrik” viser Greenpeace nogle af de udfordringer svineindustrien – dyr, mennesker og natur – står overfor.
Overalt i landet klager naboer til svinefabrikker over de gener, de må leve med. Indbyggerne i og omkring landsbyen Tingerup syd for Holbæk er plaget af de kæmpe svinefabrikker, de er omringet af – og som bliver ved med at udvide, uden at indbyggerne kan gøre noget.

Se filmen: Nabo til en svinefabrik HER

Din stemme tæller.
Greenpeace har startet en underskriftindsamling:
DANMARK SOM KØDFABRIK – NEJ TAK.
Hovedparten af dansk kød masseproduceres i fabrikslignende stalde. Foderet til de mange dyr lægger beslag på enorme arealer i og udenfor Danmark. Det har store konsekvenser for natur, miljø og klima.
Greenpeace – og et stigende antal bevidste borgere – ønsker at sætte en ny retning  for dansk landbrug: Landbrugsstøtten skal hjælpe dygtige landmænd i deres omstilling til økologisk landbrug og til dyrkning af planter til mennesker. Lokalsamfund og kommuner skal have mulighed for at sige “NEJ TAK” til udvidelser af kødfabrikker. Det vil gavne både vores egen og planetens sundhed.

SKRIV UNDER HER
Og være med til at sætte en ny retning for dansk landbrug.

En stemme for dyrene!

I svineindustrien behandles dyrene ikke som intelligente, følende væsner – men som produktionsenheder.

Foreningen Anima arbejder for alle dyrs ret til et værdigt liv.
Målet er at skabe bevidsthed og ansvar hos forbrugere og – gennem ændret lovgivning – at mindske unødvendig lidelse for millioner af dyr, som er avlet ind i systemet for økonomisk profit.
Anima arbejder for et totalforbud mod landbrugsdyr i bure i hele Europa. Som forbrugere har vi også en stemme. Flere og flere fravælger animalske produkter til fordel for en sundere plantebaseret kost. Læs hvad ANIMA skriver om grisenes liv og standard praksis i svineindustrien HER

Svineindustri årsag til forhøjet sygdoms og dødsrisici.

Prisen for industriens forurening betales af den omkringliggende natur, de dyr, der stadig lever frit – og mennesker.

Ét eksempel på forskning, der peger på alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for mennesker, er en undersøgelse foretaget af PhD forskere ved Duke University. Her konkluderes det, at beboere i nærheden af industrielle grisefarme er udsat for markant forhøjede sygdoms- og dødsrisici.

Undersøgelsen fandt, at sammenlignet med områder uden grisefarme, var der i svinefarmområder 30 % flere dødsfald blandt patienter med nyresygdomme, 50% flere dødsfald for patienter med blodmangel og 130 % flere dødsfald blandt patienter med bacteriel blodindfektion (Sepsis). Der var større dødelighed blandt småbørn samt lavere fødselsvægt.

Man fandt desuden en markant højere forekomst af astma, bakterielle infektioner, forhøjet blodtryk samt diverse åndedrætsproblemer og neurologiske sygdomme hos beboere i nærheden af større industrielle husdyrbrug. 

Generelt: Gylle – opbevaret i beholdere og spredt som gødning – forurener luft og vand med bakterier, ammoniak, svovlbrinte og diverse flygtige organiske komponenter.

Læs hele artiklen af Olga Naidenko og  Sydney Evans: Artikel. pdf.