Foreningens formål

Jungshoved Miljøgruppe er alene baseret på frivilligt arbejde, og medlemskab er gratis. Hvis du er enig i, at det er vigtigt at beskytte vores
levende natur mod forurening, så brug din stemme!
Med medlemskab i foreningen tilkendegiver du enighed i JMG´s formål og støtte til foreningens arbejde.

Foreningens formål er at:

Halvøen Jungshoved skal være et bæredygtigt samfund med gode betingelser for natur og miljø. Miljøgruppen arbejder for, at produktion, forbrug, transport, affaldshåndtering og andre menneskelige aktiviteter foregår på en måde, der skader natur og miljø mindst muligt. Vi arbejder for, at den natur- og miljørelaterede lovgivning har et højt beskyttelsesniveau, og at gældende regler håndhæves og administreres konsekvent.

Vi ønsker os endnu flere medlemmer, ikke mindst folk, der er bosiddende på Jungshoved, selvfølgelig. 😉 Men ALLE, som gerne vil støtte JMG´s formål og arbejde, er Hjerteligt Velkomne!

BLIV MEDLEM HER OG NU! Det er GRATIS! 😉

Send blot en mail med navn og adresse til ilsehot@hotmail.com 

På forhånd TAK 😉
Støt også gerne op om andre foreninger, der arbejder for et rent miljø – og beskyttelse af vores natur.
Vi arbejder for en fælles sag!

For inspiration og medlemskab check iøvrigt:

Miljøforeningen Tuse Næs http://mftn.dk
Landsforeningen Praktisk Økologi  https://www.oekologi.dk
Giftfri Have  http://www.giftfri-have.dk/tilmeld-have/
Kjeld Hansens blog om natur og miljø https://gylle.dk