Afgørelser fra Nævnene

Jungshoved Miljøgruppe har foranlediget en række klage-sager. Afgørelser kan ses her.

22.10.03 NMKN afgørelse

07.06.06 NMKN afgørelse

06.05.10 NMKN afgørelse

13.12.13 NMKN afgørelse

31.01.17 NMKN afgørelse

13.07.17 NMKN afgørelse

13.07.17 NMKN afgørelse 2Afgørelse 2023 biogas

27.09.23
Miljø-og Fødevareklagenævnet Afgørelse 2023 biogas

10.01.24                                                                                 
Miljø – og Fødevareklagenævnet Afgørelse grise 2024